SK EN

Prežíva len to, čo je naozaj prežité.

Môj život na hrane
mi minimalizuje reálny tvorivý priestor,
ale otvára iné a
umocňuje cit pre podstatné.
Ak sa vec podarí,
tak sa dotýka jadra
a má aj dušu.
Vyžaruje radosť, je na hrane.