SK EN
v kategórii produktový dizajn NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011 NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011 v kategórii komunikačný dizajn ZVLÁŠTNA CENA MINISTRA KULTÚRY SR ZVLÁŠTNA CENA MINISTRA HOSPODÁRSTVA  SR ZVLÁŠTNA CENA MINISTRA HOSPODÁRSTVA  SR NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011 NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011 CENA MINISTRA ŠKOLSTVA SR, študentský dizajn NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011 NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011

2011