SK EN
POCTA DROTÁRSTVU

POCTA DROTÁRSTVU

1998

Autorská výstava v Dánskom múzeu dekoratívneho umenia, Kodaň