SK EN
ČESKOSLOVENSKÉ SKLO A ŠPERK ČESKOSLOVENSKÉ SKLO A ŠPERK

ČESKOSLOVENSKÉ SKLO A ŠPERK

1987

Architektonicko výtvarné riešenie výstavy v SNG, Bratislava