SK EN
UMENIE ZO ŠKANDINÁVIE

UMENIE ZO ŠKANDINÁVIE

1993

Architektonicko výtvarné riešenie výstavy a dizajn výstavného fundusu, Galéria X, Bratislava