SK EN
DIALÓGY DIALÓGY DIALÓGY

DIALÓGY

1998

Architektonicko výtvarné riešenie výstavy, Radnica, Frederiksberg, Dánsko