SK EN
DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA DOTYK SLOVENSKA

DOTYK SLOVENSKA

2006

Koncepcia a architektonické riešenie reprezentatívnej výstavy slovenského úžitkového umenia, Mons, Belgicko